დასაქმებული შრომითი უფლებები

საქართველოს კონსტიტუციით გამყარებული შრომითი უფლება სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებათა ჯგუფს მიეკუთვნება, შესაბამისად, აშკარაა მისი საზოგადოებრივი თუ ეკონომიკური მნიშვნელობა. შრომითი ურთიერთობის საკანონმდებლო რეგულირება პირდაპირ აისახება, ერთი მხრივ, საზოგადოებაზე - დასაქმებელთა ჯფუფზე, ხოლო მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკის გამწევ ძალაზე - დამსაქმებლებზე.  აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშკარაა შრომითი ურთიერთობისა და მისგან გამომდინარე, შრომითი უფლებების აქტუალობა. წინამდებარე სტატია შეეხება საქართველოს შრომის კოდექსით განმტკიცებულ შრომით უფლებებს წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის დასრულების ეტაპებისას.

22 Январь, 2020 Читать далее

გაიგე რატომ ხდებიან ფსიქოლოგიის კურსდამთავრებულები წარმატებული HR-ები

ფსიქოლოგია სოციალური მეცნიერებაა, რომელიც ცდილობს შეისწავლოს და გამოიკვლიოს ინდივიდებისა და ჯგუფების მოქმედების მიზეზები

15 Март, 2021 Читать далее

Toyota Industries Co. წარმატების ისტორია

Toyota Industries Co. 1937 წელს დაარსდა და მისი წარმატების ისტორია მალე 100 წელს აითვლის

18 Февраль, 2021 Читать далее

DELL inc.-ის წარმატების ისტორია

წარმატებასა და ენტერპრენუარულ ნიჭზე საუბრისას შეუძლებელია არ გაიხსენო ერთ-ერთი უნიკალური ისტორია, რომელიც DELL inc.-ის დამფუძნებელს მაიკლ დელს უკავშირდება

25 Январь, 2021 Читать далее

საკულტო ბრენდის წარმატების ისტორია: კოკა-კოლა

კოკა-კოლას ხსენებისას, პირველი, რაც გვახსენდება დაუვიწყარი გემო და წინასაახალწლოდ შექმნილი ჯადოსნური განწყობაა

25 Январь, 2021 Читать далее

Tesla Motors-ის წარმატების ისტორია

როდესაც 2003 წელს Tesla Motors-ის დამაარსებლები შეიკრიბნენ, მათი მთავარი მიზანი იყო მსოფლიოსათვის დაემტკიცებინათ, რომ ელექტრო მანქანა შესაძლოა უფრო ჩქარი და სასიამოვნოდ

30 Март, 2021 Читать далее