შპს "ადლი"

შპს "ადლი"

2015 წელს, ხარისხიანი და ეკომეგობრული მშენებლობების დაწყების მიზნით, ქართულ სამშენებლო ბაზარზე კომპანია „ადლი“ გამოჩნდა.

კომპანიის პრიორიტეტებია - დაკისრებული მოვალეობების გონივრულ ვადაში შესრულება და მაღალკვალიფიციური/კონკურენტუნარიანი კადრების არსებობა, რაც შესრულებული სამუშაოების ხარისხს განაპირობებს.

განცხადებები

მომწოდებელი

დან

მდე